Záznam sv. omše, farský kostol, Kvetná nedeľa o 9.00 h.

LINK TU:   https://www.youtube.com/watch?v=4glTaN-U5kY    Na tejto adrese prenos vždy v nedeľu o 9.00 h. (sv.omša) a od pondelka do soboty o 20.00 h. (modlitba z kaplnky Nanebovzatia Panny Márie):  https://www.youtube.com/channel/UCsaz4EQy4PdxNUkDOWoiH5Q/live

PROGRAM VEĽKÁ NOC 2020

TU – PROGRAM VEĽKÝ TÝŽDEŇ 2020

spoločná modlitba na stiahnutie, Biela sobota, 9.00 h.,YouTube

TU – text k modlitbe BIELA SOBOTA 9.00 h., posvätné čítanie a ranné chvály

AKTUÁLNE OZNAMY

AKTUÁLNE OZNAMY TU

Aktivita pre deti na Kvetnú nedeľu

PRE DETI TU  (uverejnené so súhlasom autora)

Komentár na Kvetnú nedeľu

KOMENTÁR TU

Záznam svätej omše, nedeľa 29.3.2020

Záznam svätej omše, nedeľa 29.3.2020 TU:   https://www.youtube.com/watch?v=r0K9-y7DWUY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR013T0ehNIfN5COPRp0wyyrQkVi9MuVc-zpOVf9uHqs3xK61NQYu4Fg7lo

Modlitba za farnosť

Od mája 2017 – (od 100. výročia fatimských zjavení) – doteraz sa v našej farnosti modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do soboty – sa jedna domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa modlí za farnosť. Za normálnych okolností putovný ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Keďže sa v tomto období osobne nestretáme, kto by mal záujem, modlitby k ružencu si môže stiahnuť a záväzne sa zapísať TU:                    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6eHGAswLpbGk9hicba9zKdczvY6pbn2d_WmtB6MwUw/edit?usp=sharing           MODLITBY:   Modlitba za farnosť   Modlitba zasvätenia