Nedeľa Krstu Krista Pána (10.1.-17.1.2021)

OZNAMY – farský kostol   Komentáre k čítaniam    Aktivita pre deti (so súhlasom autora) 

Modlitba za farnosť

Od mája 2017 – (od 100. výročia fatimských zjavení) – doteraz sa v našej farnosti modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do soboty – sa jedna domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa modlí za farnosť. Za normálnych okolností putovný ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Keďže sa v tomto období osobne nestretáme, kto by mal záujem, modlitby k ružencu si môže stiahnuť a záväzne sa zapísať TU:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6eHGAswLpbGk9hicba9zKdczvY6pbn2d_WmtB6MwUw/edit?usp=sharing           MODLITBY:  Modlitba za farnosť   Modlitba zasvätenia 

Zjavenie Pána – “Traja králi”

Kto by sa chcel pomodliť modlitbu požehnania (napr. použitím požehnanej vody, ktorú máte doma):   Podnet na požehnanie príbytku v období Zjavenia Pána (pre laikov)   Úvahy:   Zjavenie Pána – sviatok adorácie       Komentár k dnešným čítaniam    

P. Jozef Emanuel Cubínek, OFM – 55. výročie smrti

Životopis    Fotografie    Vybrané články pátra Cubínka    Vybrané básne pátra Cubínka

II. nedeľa po Narodení Pána (3.1.-10.1.2021)

Oznamy – farský kostol    Oznamy – kláštorný kostol    Komentáre k čítaniam

Novoročné prianie

Novoročné prianie 2021

Sprísnenie opatrení – zatvorené kostoly od 1.1.2021

Od 1. januára 2021 vstupujú do platnosti sprísnené pravidlá, týkajúce sa aj zatvorených kostolov. Platiť budú až do 24. januára.   Priamy prenos sv. omše z farského kostola bude v nedeľu 3.1.2021 o 10.00 hod.   Ďalšie farské informácie budú uverejnené v nedeľu 3.1.2021.

Nedeľa Svätej rodiny (27.12.2020-3.1.2021)

Oznamy – farský kostol    Oznamy – kláštorný kostol    Komentár k čítaniam    Aktivita pre deti