Kostoly a kaplnky

Farský kostol sv. Juraja

  • Počiatky farského kostola sv. Juraja sa datujú do poslednej tretiny 13. storočia.  Toto obdobie je prepojené s významnými osobnosťami, ktoré nazývame grófi zo Sv. Jura a Pezinka. I keď o ich úlohe v spojení s kostolom nemáme žiadne dôkazy, ich pôsobenie sa na stavbe podpísalo. Okolo 13. storočia si začínajú grófi stavať sídelný hrad Biely Kameň, čo poukazuje na rozvíjajúcu sa prosperitu mesta. Farský kostol sa stal dominantou mesta a od okolia bol vyčlenený vlastným múrom.

Kostol sv. Trojice

  • Piaristický kostol svätej Trojice bol postavený v rokoch 1651 – 1654. Pôvodne bol postavený ako evanjelický kostol. V roku 1674 pripadol katoíckej cirkvi a v roku 1686 pripadol reholi piaristov, ktorí stavbu zbarokizovali. Po tureckom vpáde v roku 1663 a spustošení mesta Rákociho vojskami v roku 1704, zasiahol mesto veľký požiar, pri ktorom bolo zničených viacero domov a tiež piaristický kostol. Po jeho oprave bol na mieste zničených domov postavený kláštor. Pri kláštore  založil biskup J. Szelepcsény piaristické gymnázium. Zaniklo koncom 18. storočia. V roku 1791 žiadali Svätojurčania jeho obnovenie. Obnovené bolo v roku 1865 ako nižšie gymnázium, na ktorom vyučovali piaristi až do jeho zrušenia v roku 1918. Gymnázium významne prispelo k rozvoju slovenského národa a vychovalo viacero známych osobností.

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

  • Medzi ľuďmi je známa aj ako “Pustý kostolík”.

Comments are closed.