Kostol sv. Trojice

História

Piaristický kostol svätej Trojice bol postavený v rokoch 1651 – 1654. Pôvodne bol postavený ako evanjelický kostol. V roku 1674 pripadol katoíckej cirkvi a v roku 1686 pripadol reholi piaristov, ktorí stavbu zbarokizovali. Po tureckom vpáde v roku 1663 a spustošení mesta Rákociho vojskami v roku 1704, zasiahol mesto veľký požiar, pri ktorom bolo zničených viacero domov a tiež piaristický kostol. Po jeho oprave bol na mieste zničených domov postavený kláštor. Pri kláštore  založil biskup J. Szelepcsény piaristické gymnázium. Zaniklo koncom 18. storočia. V roku 1791 žiadali Svätojurčania jeho obnovenie. Obnovené bolo v roku 1865 ako nižšie gymnázium, na ktorom vyučovali piaristi až do jeho zrušenia v roku 1918. Gymnázium významne prispelo k rozvoju slovenského národa a vychovalo viacero známych osobností.

Pamiatky

  • hlavný oltár Najsvätejšej Trojice – umiestnený pred východnou stenou presbytéria, barokový oltár pochádzajúci z roku 1695, tabernákulum z polovice 18. storočia, neznámy autor, technika je drevorezba a olejomaľba.
  • bočný oltár Ukrižovania – umiestnený v juhovýchodnom rohu hlavnej lode, barokový oltár pochádzajúci z roku 1714, technika je drevorezba a olejomaľba.
  • bočný oltár Panny Márie – umiestnený v severovýchodnom rohu hlavnej lode, pochádzajúci z baroka okolo roku 1740-1750, technika – drevorezba a olejomaľba
  • bočný oltár sv. Jozefa Kalazanského – umiestnený na východnej stene severnej kaplnky, pôvod okolo roku 1750, barok, technika – drevorezba a olejomaľba.
  • baroková kazateľnica
  • klasicistický organ
  • epitaf rodiny Kellerovcov

Použité a doplňujúce pramene

Kahoun K., Nožička J., Smoláková M.: Evidenčný súpis hnuteľných pamiatok v okrese Bratislava-vidiek, Bratislava, 1979.

http://www.svatyjur.sk

Pridaj komentár