Farský úrad

Horné predmestie 18

900 21 Svätý Jur

mail: fara.jur@gmail.com                                                                                                                    svaty-jur@ba.ecclesia.sk

tel: 02 – 449 714 54

V súrnych prípadoch (v prípade zaopatrovania alebo pohrebu,…) volajte 0915 815 603

farár Pavol Póša

bankové spojenie:

BU 19197317 – Rím.kat. farský úrad sv. Juraja

IBAN:  SK73 0900 0000 0000 1919 7317

kód banky: 0900 (Slov. sporiteľňa, a.s.) 

 

Comments are closed.