Pošli tašku

PLAGÁT & INFO TU

Blahoslavenstvo na každý deň v tomto týždni

8 – (nedeľa, 1.11.2020)   7 – (sobota, 30.10.2020)    6 – (piatok, 30.10.2020)   5 – (štvrtok, 29.10.2020)    4 – (streda, 28.10.2020)    3 – (utorok, 27.10.2020)   2 – (pondelok, 26.10.2020)   1 – (nedeľa, 25.10.2020)    0 – úvod (nedeľa, 25.10.2020)

Farské oznamy (25.10.-1.11.2020)

OZNAMY – farský kostol     oznamy – kláštorný kostol TU                                                                  Komentáre k čítaniam TU    Aktivita pre deti TU (s dovolením autora)

Farské oznamy (aktuálne od 17.10.2020)

OZNAMY – Farský kostol TU        oznamy – kláštorný kostol TU                                                            ___Milí farníci, v rámci aktuálnych opatrení v tomto náročnom čase pandémie je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia k sv. prijímaniu alebo k sv. omši v maximálnom počte 6 vrátane kňaza.                  ___K sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu sa prosím zapíšte do tabuľky na webovej stránke farnosti http://svatyjur.fara.sk/zapisovanie/. Je to spôsob, ako umožniť a uľahčiť prístup do chrámu bez zbytočného zhromažďovania a čakania pred chrámom. Prosím rešpektujte čas, na ktorý ste sa nahlásili. Iste, nie každý má prístup k internetu, no každý má niekoho blízkeho, kto prístup má. Preto pozývam mladších o záujem pre starších, prípadne starší nech zavolajú svojim deťom, resp. vnukom a zapíšu ich.  ___Na sv. omšu budú môcť prísť tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších dvoch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Okrem toho sa môžu sv. omše zúčastniť ďalší dvaja farníci, ktorí sa môžu zapísať do tabuľky. Počas týždňa je sv. omša o 17.00 hod. Sviatosť zmierenia od 16.00 hod. a sv. prijímanie do 18.00 hod. Sv. prijímanie v dnešnú nedeľu od 15.00 hod. do 17.00 hod. a na budúcu nedeľu od 10.15 hod. do 12.00 hod. Výnimkou z účasti je nedeľná sv. omša vo farskom kostole, ktorá je prenášaná v priamom prenose. Nedeľný úmysel bude odslúžený. Na sv. omšu kvôli nedeľnému prenosu sú potrební tí, ktorí prenos zabezpečujú a zapájajú sa do liturgie. Z toho dôvodu sa v nedeľu nedá zúčastniť ani tým, ktorý úmysel nahlásili.                                                                                                                                                ____Tabuľka na nový týždeň bude na internete aktualizovaná vždy v sobotu večer. Nakoľko sme boli upozornení, že pri tejto forme zapisovania môže dochádzať k porušovaniu ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste neuvádzali svoje mená a priezviská. Nevyžadujeme tieto údaje, ani ich nijako nezhromažďujeme a nepoužívame na iné účely. Preto stačí, keď do políčka v tabuľke uvediete svoju prezývku (napr. nick, birmovné meno, nejaké iniciály, meno obľúbeného svätca a pod.). Predtým, ako sa budete zapisovať, prosíme, prečítajte si technické poznámky na webovej stránke dolu pod odkazmi. ___Na sv. omše v kláštornom kostole počas týždňa i v nedeľu budú môcť prísť len tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších max. troch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Sväté omše sú s maximálnym počtom účastníkov 4 osoby, nakoľko treba rátať aj kňaza a kostolníka.

Aktuálne informácie od 15. októbra

Milí bratia a sestry, vo štvrtok 15.10.2020 dopoludnia sme dostali nové usmernenie ohľadom verejných slávení sv. omší v tomto náročnom čase pandémie.

Sväté omše v utorok 13. októbra a v stredu 14. októbra

      V utorok a v stredu sú vo farskom kostole bohoslužby podľa farských oznamov.                              Zdroj TK KBS: “Ohľadom otázky, či sa od utorka zákaz zhromažďovania nad 6 osôb vzťahuje aj na bohoslužby, KBS kontaktovala Úrad verejného zdravotníctva. Dostali sme odpoveď, že tento zákaz sa na verejné bohoslužby nevzťahuje: tie majú byť úplne prerušené až od štvrtka, 15. októbra 2020. Dovtedy, teda v utorok aj v stredu pre bohoslužby ešte platia doterajšie pravidlá.”         Pohreby, krsty a sobáše sa budú môcť vykonávať aj po dátume 15. októbra 2020, avšak s obmedzeným počtom účastníkov. Bude pre ne platiť pravidlo 1 osoba na 15 m2 v interiéri; v exteriéri sa počet neobmedzuje, zostane však povinnosť zachovať 2m rozostupy.

XXVIII. nedeľa v cezročnom období (11.10.-18.10.2020)

oznamy – farský kostol    oznamy – kláštorný kostol    Komentáre k čítaniam

XXVII. nedeľa v cezročnom období (4.10.-11.10.2020)

oznamy – farský kostol    oznamy – kláštorný kostol     Komentáre k čítaniam     Carlo Acutis