Keď sme vstupovali do tohtoročného pôstu, na Popolcovú stredu sme v Evanjeliu počuli Ježišovu výzvu: “Keď sa ideš modliť, zavri za sebou dvere…” Tohtoročný pôst žijeme za “zatvorenými dverami”. Aj keď nemôžeme prežívať osobnú, fyzickú blízkosť, nemáme dôvod cítiť sa uzatvorenými ani voči Bohu, ani voči svojim blízkym. Sme duchovnou rodinou. Nie nadarmo sa voláme bratia a sestry. Žijeme ako jedna duchovná rodina jedného Otca v jednej farnosti. Preto, prosím, prijmite

pozvanie k spoločnému sláveniu svätej omše z farského kostola cez priamy prenos v nedeľu o 9.00 hod.

LINK:
https://www.youtube.com/channel/UCsaz4EQy4PdxNUkDOWoiH5Q/live

V našej farnosti je jedno miesto, ktoré je spojené s udalosťami týchto dní. Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, tzv. Pustý kostolík. Najstarší záznam o postavení kaplnky je rok 1459. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, čiže 15. augusta v roku 1697 viedla ku kaplnke prvá slávnostná púť. Keď v rokoch 1711-1712 postihol malokarpatský región mor, zaviazali sa farníci z Rače a Vajnor z vďaky za ušetrenie od epidémie putovať každoročne ku kaplnke spolu so svätojuranmi. Dodnes každoročne putujeme k našej Nebeskej Matke. Preto, prosím, prijmite

pozvanie k spoločnej modlitbe pred vyloženou Sviatosťou oltárnou z Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie cez priamy prenos (od dnešného dňa) pondelok až sobota o 20.00 hod.

LINK (je rovnaký):
https://www.youtube.com/channel/UCsaz4EQy4PdxNUkDOWoiH5Q/live

Prosím, nepokúšajte sa prísť osobne. Zároveň prosím, aby ste sa nespájali do väčších skupín s úmyslom sledovať takto priamy prenos. Opatrenia, aj keď sú pre nás bolestné, je potrebné rešpektovať a byť príkladom zodpovedného správania. Vďaka za pochopenie.

Comments are closed.