Krst

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťata

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade.

Nahlásiť krst môžu len rodičia dieťaťa na farskom úrade, prípadne po sv. omšiach. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou. Rodičia a ak je možné aj krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku. Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete pri osobnom stretnutí na farskom úrade.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.

Comments are closed.