Manželstvo

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Ako na to?

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred.

K tomu budete potrebovať občianske preukazy a krstné listy oboch snúbencov. Krstné listy nesmú byť viac ako tri mesiace staré. Vaše krstné listy získate na farskom úrade v mieste Vášho krstu.

Príprava na sviatosť manželstva spočíva v niekoľkých osobných stretnutiach na farskom úrade. Viac informácií Vám ochotne poskytneme osobne alebo telefonicky.

Comments are closed.