Manželstvo

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Ako na to?

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred.

Záväzne zapísať termín sobáša prichádzajte aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom. Štandardne sobášime LEN V SOBOTU mimo adventného a pôstneho obdobia a nesobášime v piatok, keďže je to deň pokánia. Konkrétny termín a čas sa záväzne dohaduje s kňazom.

Príprava na sviatosť manželstva spočíva v niekoľkých osobných stretnutiach na farskom úrade. Viac informácií Vám ochotne poskytneme osobne alebo telefonicky.

Comments are closed.