Sviatosť zmierenia

Táto sviatosť sa volá sviatosťou zmierenia, lebo hriešnikovi dáva lásku Boha, ktorý zmieruje: „Nechajte sa zmieriť s Bohom“ (2Kor 5,20). Kto žije z milosrdnej Božej lásky, je pripravený odpovedať na Pánovu výzvu: „Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom“ (Mt 5,24). (KKC 1424)

V našej farnosti môžete sviatosť pokánia prijať každý deň pol hodinu pred svätou omšou.

Comments are closed.