Aktuálne informácie od 15. októbra

Milí bratia a sestry, vo štvrtok 15.10.2020 dopoludnia sme dostali nové usmernenie ohľadom verejných slávení sv. omší v tomto náročnom čase pandémie.

Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Úrad verejného zdravotníctva vydal napokon v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza.

Od štvrtka 15.10.2020 budeme sláviť verejné sväté omše s maximálnym počtom účastníkov 4 osoby, nakoľko treba rátať aj kňaza a kostolníka. Na sv. omšu budú môcť prísť len tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších max. troch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Tento princíp platí vo farskom i kláštornom kostole.

Výnimkou bude nedeľná sv. omša vo farskom kostole, ktorú plánujeme prenášať v priamom prenose. Nedeľný úmysel bude odslúžený. Na sv. omšu kvôli nedeľnému prenosu potrebujeme tých, ktorý prenos zabezpečujú a zapájajú sa do liturgie. Z toho dôvodu sa v nedeľu nebude dať zúčastniť ani tým, ktorý úmysel nahlásili.

Nakoľko stále platí aj zákaz zhromažďovania, prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali ani pred kostolom. 

O všetkých aktuálnych opatreniach (možnosť sv. spovede, sv. prijímania…) a ich zavádzaní do praxe vás budem informovať prostredníctvom nedeľných oznamov. Sledujte aj našu internetovú stránku www.svatyjur.fara.sk , kde budú uverejňované aktuálne informácie.

V prípade potreby volajte 02 – 449 714 54.

Napriek možnosti sledovania iných médií, chceme vytvoriť duchovné spoločenstvo našej farnosti pri slávení nedeľnej sv. omše. Nedeľná sv. omša z farského kostola v nasledujúcu nedeľu 18. 10. o 10.00 hod. bude prenášaná prostredníctvom internetu. Link si môžete nájsť na našej webovej stránke http://svatyjur.fara.sk/prenos/

V nasledujúcu nedeľu 18. 10. o 9.00 hod. sa rovnako prostredníctvom internetu spojíme v modlitbe sv. ruženca s celosvetovou iniciatívou „Milión detí sa modlí ruženec“. K modlitbe pozývam všetkých, osobitne deti.

Hoci tieto opatrenia sú pre každého jedného z nás náročné a ťažké, nevnímajme ich ako prejav strachu, ale ako prejav zodpovednosti.

Ako kresťania máme zachovávať Božie príkazy, ale aj štátne zákony a nariadenia, ak nie sú v rozpore s Božími príkazmi. Ochrana zdravia a životov je v súlade s Božím príkazom.

Náš otec arcibiskup nás všetkých povzbudzuje: „Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie. Sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné.“

Prosím vás všetkých, dajme príklad zodpovednosti.                                                                                                Sme jedným spoločenstvom.                                                                                                                                  Ďakujem za pochopenie. 

farár

This entry was posted in Úmysly sv. omší. Bookmark the permalink.

Comments are closed.