Farské oznamy (aktuálne od 17.10.2020)

OZNAMY – Farský kostol TU        oznamy – kláštorný kostol TU                                                            ___Milí farníci, v rámci aktuálnych opatrení v tomto náročnom čase pandémie je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia k sv. prijímaniu alebo k sv. omši v maximálnom počte 6 vrátane kňaza.                  ___K sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu sa prosím zapíšte do tabuľky na webovej stránke farnosti http://svatyjur.fara.sk/zapisovanie/. Je to spôsob, ako umožniť a uľahčiť prístup do chrámu bez zbytočného zhromažďovania a čakania pred chrámom. Prosím rešpektujte čas, na ktorý ste sa nahlásili. Iste, nie každý má prístup k internetu, no každý má niekoho blízkeho, kto prístup má. Preto pozývam mladších o záujem pre starších, prípadne starší nech zavolajú svojim deťom, resp. vnukom a zapíšu ich.  ___Na sv. omšu budú môcť prísť tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších dvoch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Okrem toho sa môžu sv. omše zúčastniť ďalší dvaja farníci, ktorí sa môžu zapísať do tabuľky. Počas týždňa je sv. omša o 17.00 hod. Sviatosť zmierenia od 16.00 hod. a sv. prijímanie do 18.00 hod. Sv. prijímanie v dnešnú nedeľu od 15.00 hod. do 17.00 hod. a na budúcu nedeľu od 10.15 hod. do 12.00 hod. Výnimkou z účasti je nedeľná sv. omša vo farskom kostole, ktorá je prenášaná v priamom prenose. Nedeľný úmysel bude odslúžený. Na sv. omšu kvôli nedeľnému prenosu sú potrební tí, ktorí prenos zabezpečujú a zapájajú sa do liturgie. Z toho dôvodu sa v nedeľu nedá zúčastniť ani tým, ktorý úmysel nahlásili.                                                                                                                                                ____Tabuľka na nový týždeň bude na internete aktualizovaná vždy v sobotu večer. Nakoľko sme boli upozornení, že pri tejto forme zapisovania môže dochádzať k porušovaniu ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste neuvádzali svoje mená a priezviská. Nevyžadujeme tieto údaje, ani ich nijako nezhromažďujeme a nepoužívame na iné účely. Preto stačí, keď do políčka v tabuľke uvediete svoju prezývku (napr. nick, birmovné meno, nejaké iniciály, meno obľúbeného svätca a pod.). Predtým, ako sa budete zapisovať, prosíme, prečítajte si technické poznámky na webovej stránke dolu pod odkazmi. ___Na sv. omše v kláštornom kostole počas týždňa i v nedeľu budú môcť prísť len tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších max. troch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Sväté omše sú s maximálnym počtom účastníkov 4 osoby, nakoľko treba rátať aj kňaza a kostolníka.

This entry was posted in Úmysly sv. omší. Bookmark the permalink.

Comments are closed.