Modlitba za farnosť

Od mája 2017 – (od 100. výročia fatimských zjavení) – doteraz sa v našej farnosti modlíme ruženec za našu farnosť, za Svätý Jur. Každý deň v týždni – od nedele do soboty – sa jedna domácnosť (resp. jedna rodina, alebo aj len jeden farník) denne počas týždňa modlí za farnosť. Za normálnych okolností putovný ruženec s textami modlitieb potom odovzdá v nedeľu do ďalšej domácnosti. Keďže sa v tomto období osobne nestretáme, kto by mal záujem, modlitby k ružencu si môže stiahnuť a záväzne sa zapísať TU:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6eHGAswLpbGk9hicba9zKdczvY6pbn2d_WmtB6MwUw/edit?usp=sharing           MODLITBY:  Modlitba za farnosť   Modlitba zasvätenia 

This entry was posted in Úmysly sv. omší. Bookmark the permalink.

Comments are closed.