Zapisovanie – Tabuľky (aktuálne pozastavené)

Milí farníci, v rámci aktuálnych opatrení v tomto náročnom čase pandémie je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, k sv. prijímaniu alebo k sv. omši v maximálnom počte 6 vrátane kňaza. 

K sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu sa prosím zapíšte do tabuľky na žlté miesto. Je to spôsob, ako umožniť a uľahčiť prístup do chrámu bez zbytočného zhromažďovania sa a čakania pred chrámom. Prosím, rešpektujte čas, na ktorý ste sa nahlásili. Iste, nie každý má prístup k internetu, no každý má niekoho blízkeho, kto prístup má. Preto pozývam mladších o záujem pre starších, prípadne starší nech zavolajú svojim deťom, resp. vnukom a zapíšu ich.

Na sv. omšu budú môcť prísť tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších dvoch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Okrem toho sa môžu sv. omše zúčastniť ďalší dvaja farníci, ktorí sa môžu zapísať do tabuľky. Sv. omša je o 17.00 hod.

Výnimkou je nedeľná sv. omša vo farskom kostole, ktorá je prenášaná v priamom prenose. Nedeľný úmysel bude odslúžený. Na sv. omšu kvôli nedeľnému prenosu potrebujeme tých, ktorý prenos zabezpečujú a zapájajú sa do liturgie. Z toho dôvodu sa v nedeľu nebude dať zúčastniť ani tým, ktorý úmysel nahlásili.

Tabuľka na nový týždeň bude aktualizovaná vždy v sobotu večer.                                                          Nakoľko sme boli upozornení, že pri tejto forme zapisovania môže dochádzať k porušovaniu ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste neuvádzali svoje mená a priezviská. Nevyžadujeme tieto údaje, ani ich nijako nezhromažďujeme a nepoužívame na iné účely. Preto stačí, keď do políčka v tabuľke uvediete svoju prezývku (napr. nick, birmovné meno, nejaké iniciály, meno obľúbeného svätca a pod.). Predtým, ako sa budete zapisovať, prosíme, prečítajte si technické poznámky dolu pod odkazmi.

Na sv. omše v kláštornom kostole počas týždňa i v nedeľu budú môcť prísť len tí, na úmysel ktorých sa sv. omša slávi. Ten, kto dal úmysel na sv. omšu, nech si, prosím, zabezpečí okrem seba ďalších max. troch, s ktorými sa bude tejto sv. omše môcť zúčastniť. Sväté omše sú s maximálnym počtom účastníkov 4 osoby, nakoľko treba rátať aj kňaza a kostolníka.

Nedeľa 18.10.2020

Zapisovanie sa ku sv. prijímaniu (15:00 – 17:00):

Utorok 20.10.2020

Zapisovanie sa ku sviatosti zmierenia, na sv. omšu a ku sv. prijímaniu:

Streda 21.10.2020

Zapisovanie sa ku sviatosti zmierenia, na sv. omšu a ku sv. prijímaniu:

Štvrtok 22.10.2020

Zapisovanie sa ku sviatosti zmierenia, na sv. omšu a ku sv. prijímaniu:

Piatok 23.10.2020 – doplnené!

Zapisovanie sa ku sviatosti zmierenia, na sv. omšu a ku sv. prijímaniu:

Sobota 24.10.2020 – zrušené

Zapisovanie sa ku sviatosti zmierenia, na sv. omšu a ku sv. prijímaniu:

Nedeľa 25.10.2020 – zrušené

Zapisovanie sa ku sv. prijímaniu (medzi 10:15 až 12:00):

Tipy na zapisovanie:

  1. Zapisujte len do prázdneho políčka. Pred písaním sa uistite, že máte kurzor na správnom políčku.
  2. Nepoužívajte funkciu copy/paste (kopírovať/vložiť). Najviac omylom vymazaných údajov je zapríčinených používaním tejto funkcie.
  3. Zapisujte do políčka ručne (písaním). Máte to, čo práve robíte, pod väčšou kontrolou. Ak sa vám podarí spraviť niečo neočakávané, viete to vrátiť späť (pozri nasledujúci bod).
  4. Ak sa vám omylom podarí vymazať nejaký riadok alebo prepísať údaj, použite funkciu krok späť. Zatočená šípka v ľavom hornom rohu, prípadne v menu “Upraviť” kliknúť na “späť”.
  5. Ak sa vám ani touto operáciou nepodarí dať údaje do pôvodného stavu, napíšte do vymazaného riadku  “omylom vymazaný” Na základe tohto údaju sa aj neznámy vymazaný dostane do kostola.

Vďaka za trpezlivosť a pochopenie.

Comments are closed.